Det goda segrar över det onda

Vår första tanke med bilderna var att presentera två olika objekt som symboliserar två motsatser. Vi bestämde oss för att ett äpple fick symbolisera ”det goda” och en cigarett ”det onda”. På så sätt kunde vi använda dessa tre bilder för att påvisa en process där det goda vinner över det onda. Detta gjorde vi genom att visa hur äpplet växer medan cigaretten brinner ned och fimpas. Vi tyckte att den sista bilden visar tydligt hur det goda segrar över det onda!

Idé och foto: Grupp 8