Ensam

Bild 1: har vi valt att ha svart och vit för att förstärka bildens mening kring utanförskap och ensamhet. Vi har då valt att ta bilden från normal perspektiv för att fånga publiken genom att de ska känna sig delaktiga i bilden. Bilden föreställer en person som sitter i utanförskap.

Bild 2: har vi valt att flika in fler färger för att lyfta den uppåtgående glädjen personen som känner utanförskap får. Genom att göra en enkel handling kan du förändra livet för någon annan och därför har vi valt att föra in fler färger för att lyfta detta men även fortsatt använda oss av normal perspektivet för att få med publiken.

Bild 3: Visar glädjen som en simpel gest kan ge till någon annan. Vi har till bilderna valt att använda oss av mycket färger för att lyfta fram de olika känslorna vi vill förmedla med bilden men även använt oss av väldigt överdrivna uttryck för att förmedla en tydlig känsla kring de i bilden. Detta gör det även enklare för publiken att förstå konceptet med dessa tre bilder samt samhörigheten mellan publik och bild.

Idé och foto: Grupp A7