Första dagen på något nytt

Våra tre bilder representerar första dagen på universitetet.

Vi har alla upplevt den; den rädslan som kommer över en när man ska påbörja ett nytt kapitel i ens liv. Den rädslan över att behöva vara alldeles ensam i en okänd miljö. Oron över att behöva vara ensam blir större än något annat, och tankarna gror och klöser i ens huvud. Man är dock inte ensam om att känna denna oro och ensamhet. Mitt i bland denna kaotiska miljö kan man finna en annan person, och ni båda lägger er oro åt sidan och träder in i det nya kapitlet tillsammans, med hopp om att allt kommer ordna sig.

Idé och foto: Grupp A3