Kasino

Temat för vår meny är det kanske något otippade “kasino”. Designprocessen började egentligen redan innan vi påbörjade uppgiften, eftersom inspirationen till temat föddes ur när vi bara satt och pratade i syfte att lära känna varandra. Det visade sig då att en i gruppen bott i Las Vegas, vilket naturligt får en att associera till kasinon. Efter att vi bollat färgval fram och tillbaka kom vi fram till att om man valde färgerna grönt, rött och guld i den ordningen, kunde man se det som en metafor för den postmoderna konsumtionskulturen, där 1) grönt ses som pengasedlar, insättning, investering; 2) rött ses som fight, handling, blod, och slutligen 3) en fåfäng vinst: guld & glamour. Tillsammans skapar rätterna en känsla av den postmoderna ytligheten; man investerar pengar i något blodigt enbart för att uppnå en ekonomisk vinst, ett flyktigt värde. Man kan då också se det som en enkel berättelse (kopplat till det vi läst inom narratologi): en stabil början bestående av raka vertikala linjer (ekvillibrium/jämviktsläge), som i efterföljande bild kontras av en mer dynamisk och rörlig komposition (disekvillibrium/störning av jämvikt), för att till sist slutas i en cirkel (nytt ekvillibrium/avslut). Dessa tankar har format valen i skapandeprocessen.

Idé, design, styling och foto: Mina Djalali, Maria Smolentseva Alexandrovna, Daniel Forsell och Olivia Hedin