Foto: Caroline Sörensen

Från ”Norrlands huvudstad” till solstaden Karlstad

Med sina snart 44 år och med en filosofie kandidatexamen från Informationsprogrammet i ryggen är Debora Karlsson en erfaren kommunikatör. För dig som läsare är Debora kanske inte ett välkänt ansikte, men har du varit inne på karlstad.se eller deras sociala mediekanaler har du med största sannolikhet sett hennes publiceringar.

Debora Karlsson har många strängar på sin lyra och som en av kommunledningskontorets kommunikationsstrateger är hon också huvudredaktör för Karlstad kommuns sociala medier, karlstad.se samt för kommunens intranät. Idag bor Debora i Karlstad, men det var i Sundsvall Debora 1998 blev nyutexaminerad från Mittuniversitetet, där hon läste Informationsprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation. I sin yrkeskarriär har Debora hunnit med mycket, men har i mångt och mycket alltid jobbat med någon form av kommunikation. Vägen till dagens tjänst som kommunikationsstrateg har gått genom olika kommunikatörsroller med jobb på Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet samt Region Värmland. Ny som tjänsteman på Karlstad kommun är hon dock inte, då hon tidigare har varit kommunikationsstrateg i kultur- och fritidsförvaltningen.

Inte helt självklart
Trots att Debora länge har jobbar med kommunikation var valet att bli kommunikatör, likt som många andras, inte helt självklart.
– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, språk och kommunikation. Men att jag skulle utbilda mig till och jobba som informatör/kommunikatör var inte alls självklart. Jag funderade över flera olika utbildningar innan jag valde och i perioder under utbildningen kände jag mig osäker på om det var det här jag skulle fortsätta med. Det var först när jag började jobba som jag kom fram till att det här var helt rätt för mig.

Samarbete i ett webbteam
Som kommunikationsstrateg är Deboras huvudsakliga arbetsuppgifter många.
– Mitt jobb innebär bland annat att planera vilken information som ska publiceras när i vilka kanaler och att ansvara för att styrdokument inom kommunikationsområdet tillämpas i kanalerna. Jag samordnar kommunens kommunikatörer som jobbar med innehållet på webbplatserna och håller ”skriva för webben-utbildningar”. Jag ansvarar även för utveckling av och strategierna kring innehåll och funktion för kommunens medverkan i sociala medier, framförallt Facebook.
I sitt dagliga arbete har Debora ett nära samarbete med kollegorna i ett webbteam, där det både finns en systemförvaltare för webb samt en digital kommunikationsstrateg för kommunens webbplatser och appar.

Inte ofta man får ta fram allt från grunden
På frågan om Debora är extra stolt över något hon jobbat med svarar hon arbetet med att ta fram budskapsplattformen och profilen för Sundstabadet.
– Det är inte så ofta man får möjlighet att ta fram allt från grunden för en helt ny verksamhet. Det var ett arbete som pågick under en längre tid, där jag jobbade nära verksamhetschefen för Sundstabadet.
Just nu jobbar Debora bland annat i ett projekt för att ta fram en kanalstrategi för koncernen Karlstads kommun. På frågan om vilka hennes bästa egenskaper som kommunikatör är svarar hon att språkkänslan är en stor tillgång.
– Sedan har jag ett driv och är uthållig, jag gillar både att starta och slutföra saker.

”Jag lever här och nu”
Var Debora befinner sig i sin yrkeskarriär om tio år vill hon inte sia om.
– Jag lever väldigt mycket här och nu.
Däremot tror hon att branschens framtid kommer att fortsätta utvecklas på liknande sätt som den har gjort hittills.
– Under de år jag har jobbat som kommunikatör har det skett en professionalisering och specialisering av yrkesrollen, en utveckling som med största sannolikhet kommer att fortsätta.
Att veta hur framtiden exakt kommer att se ut är omöjligt att säga, men Debora tvekar inte på hur man ska lyckas inom medie- och kommunikationsbranschen även i framtiden.
– Som med allt annat i livet tror jag att man blir bäst på sådant man tycker om att göra, så gillar man de här frågorna är möjligheterna att lyckas goda!

Som avslut delar Debora även med sig av sina tre bästa studenttips.

  1. Du måste inte specialisera dig tidigt, det hinner du senare under eller efter utbildningen.
  2. Plugga det du är intresserad av, du kan få nytta av i princip allt längre fram även om du inte tror det just nu.
  3. Gör praktik under utbildningen, det är ett jättebra sätt att få koll på yrkesrollen och vad du själv gillar att göra.