3:e advent: Bildens betydelse

Tredje advent. Tänk, nu är det bara en vecka och fyra dagar kvar till julafton. Idag vill vi i redaktionen dela med oss av vad vi lär oss på våra utbildningar och därför visa upp en nyss avslutad uppgift.

Bildseminarium 2
En bild kan aldrig ses utan sin kontext. Var bilden ses, på vilken plattform, vad som finns i omgivningen, är exempel på omständigheter som spelar in när det kommer till bildens tolkning. Avsändaren tampas hela tiden med frågor som berör bildens kontext. När det kommer till reklam så är det absolut viktigaste att budskapet når fram till tänkt mottagare och på “rätt sätt”. Inom reklamens värld leder detta till en balansgång mellan avsändarens uppfattning om sin publiks tolkande och publikens tolkande av sändarens budskap.

Under delkursen Text och kommunikation har vi elever i årskurs ett på medie- och kommunikationsprogrammen genomfört två bildseminarier som tagit sin utgång i bildens betydelse. Vid det andra seminariet fick vi chansen att själva fota och förändra en redan befintlig reklambild, ändra dess kontext helt enkelt. Vi i redaktionen vill dela med oss av våra kreationer och hoppas att ni finner dem både tankeväckande och humoristiska.

”Vad har McDonald’s gemensamt med Halländsk ost egentligen?” – Wilhelmina L.F
”Traditionell julmat?” – Malin H