Abstrakt kritisk utforskande

Då klimatet stod som mittpunkt för detta projekt var mitt ändamål att skapa ett abstrakt, kritiskt, och utmanande perspektiv för publiken. Att man genom konstnärliga fotografier följer er en resa genom tid, syfte, och frågeställning. Därför är bilderna både är riktade till varje individuell person och vår mänsklighet. I den första bilden följer vi vägen kring träd och dess existens. Hur vi människor andas, lever, och konstant beroende av dom, men vad ger vi tillbaka? Hur säger vi tack? I den andra installationen utforskar vi aspekten mellan tid och rum, hur våra handlingar nu påverkar framtiden och de nästkommande generationerna? Svaret ligger planterat i hållbar framtid, i alla former och koncept av hållbarhet. Tredje fotot representerar vattnets innebörd och dess tillgång, våra hotade konsekvenserna som att isarna smälter och vatten nivåerna ökar globalt. Sist finner vi en bild som symboliserar och fokuserar på framtidens hopp i hållbar energi, då transport spelar en stor fiende i kriget mot en ljusare och hälsosammare framtid. Detta är förmedlat i en balans och kombination av rörelse i ljus, stadsmiljö, och bilar. Fotografierna är en representation av bron mellan idag och ett bättre liv för oss, djur, hav, natur, för hela vår värld.

Foto: Vera Pawlowska