Skräpa inte ner

Jag har valt FN´s globala mål 13 vilket är att bekämpa klimatförändringarna. I mål 13 finns det även ett flertal olika delmål, bland annat delmål 13.3 som syftar på att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar. 

Jag vill med dessa bilder inte bara visa att vi skall ta hand om naturen och de resurser vi har utan även visa hur det kan se ut ifall vi inte gör det. Allt för många slänger sitt skräp mitt i naturen, på grund av detta kan både naturen och djur skadas ordentligt. Över 800 arter som lever nära vatten på något sätt, och många arter på land påverkas negativt av skräpet i havet. Det finns även aluminiumburkar som strimlas sönder och kan hamna i foder som skadar kors magar. 

Jag har valt att fotografera två ”fula” bilder i naturen och två finare som visar de positiva och negativa sidorna av hur det kan se ut ute i det i naturen. Om vi som människor istället sorterar och slänger vårt skräp ordentligt kommer naturen och jorden tacka oss tillbaka. 

Foto: Sofia Bengtsson