Mänsklig ignorans

I mitt arbete har jag valt att fokusera på bekämpningen av klimatförändringarna och har för avsikt att belysa vad som behövs för att människor ska förstå det allvarliga läget som vi befinner oss i. Som det ser ut nu är det många som lever sina liv utan någon som helst tanke på klimatet och den påverkan som vi människor och våra livsvanor har på planeten vi kallar hem. Det var här min designprocess började, med problemet mänsklig ignorans. I priviligierade samhällen har vi idag en möjlighet att ignorera dessa frågor eftersom de inte påverkar oss direkt (än). Men klimatkrisen är redan här och den påverkar bara de som redan lever i tuffa förhållanden. Naturkatastrofer blir allt mer vanliga och det är bara vi som har möjligheten att göra skillnad. Enligt Naturskyddsföreningen konsumerar vi i Sverige idag som om det fanns 4,2 jordklot, men det finns bara ett och vi måste ta hand om det. Mina svävande jordklot ska symbolisera att det inte längre går att ignorera problemet, det är den här jorden vi bor på och vi har bara en. Mina svartvita bilder ämnar att förmedla en känsla av att tiden är knapp och vi måste agera nu. 

Foto: Sara Wiman