Hållbar livsstil

Till min fotoutställning valde jag att inspireras av FNs 12e klimatmål Hållbar konsumtion och produktion”. Jag har fotograferat fyra bilder med målet att mottagarna ska uppmuntras till en mer hållbar livsstil. Min första bild gestaltar tjejer som promenerar i en vacker miljö. Här vill jag förespråka promenader för att ta sig någonstans och att det kan vara en upplevelse i sig själv istället för att ta bilen tex. Min andra bild föreställer en tjej som går in i en second hand butik. Med denna bilden vill jag förmedla att det är trendigt att handla kläder/saker på second hand. Tack vare att handla begagnat slösar man inte på jordens resurser med att hela tiden köpa nyproducerat, istället återanvänder man andras kläder eller saker som av olika anledningar inte längre används. Min tredje bild föreställer en tjej som håller i sin tygpåse. Detta är en bild som visar en ung och modern tjej som använder sig av sin tygpåse vilket kan uppmuntra andra att göra det också. Med min fjärde och sista bild vill jag uppmuntra att slänga sitt skräp i soptunnorna och inte tex slänga de på marken.

Foto: Ronja Lagerquist