Överkonsumtion

För denna uppgift valde jag att fokusera på FNs globala mål 12, hållbar konsumtion, genom att illustrera vanlig överkonsumtion. Min vision var att bilderna skulle vara röriga och skapa en känsla av stress, samt vara mörka och dystra för att ge konnotationer till den framtid vi går till mötes om vi fortsätter vår överkonsumtion. Även den kalla blå toningen på bilderna är tänkt att bidra till denna dystopiska känsla.

Motiven jag valt är tänkt att finnas i varje människas hem. Överdriven konsumtion av vardagliga ting så som skönhetsartiklar, kläder och prylar. Jämfört med bilder på djur och natur som far illa, ville jag närma mig mottagaren och komma in i hens hem. Min förhoppning är att bilderna ska bidra till eftertanke hos åskådaren och att känslan av stress som bildas blir en motivation för att förändra det ohållbara beteende överkonsumtion är.

Foto: Pernilla Möller