Hållbar konsumtion

För att belysa FNs globala mål om hållbar konsumtion och produktion har fotografierna skapats för att rikta ljuset mot att ansvarsfullt hantera avfall och nedskräpning i naturen. Fotografierna ämnar att ge hopp om att en ljusare framtid finns om vi tar chansen att ta vara på jordens egna liv. Genom att låta växterna ta plats i nedskräpade omgivningar hoppas jag förmedla att något inte står rätt till och att människor måste ta handling för att bevara jordens resurser. Fotografierna är gjorda i par för först visa hur det ser ut idag och sedan ge hopp om att det fortfarande finns en chans att rädda planeten då det är vi som avgör hur framtiden ser ut.

Foto: Michaela Rask