Sluten cirkel

Bildernas budskap är inspirerat av FN:s hållbarhetsmål om ansvarsfull konsumtion och produktion. Bildserien formar ett cirkulärt kretslopp där bild nr 4 för oss åter till starten och påbörjar en ny cykel. Hushållens sortering av organiska rester, för återvinning i cirkulära system med inhemsk produktion, leder till att energi återanvänds och näring återförs till ny odling.

Varför ett så banalt motiv kanske någon undrar, helt utan vare sig slående vyer, extremer eller skuldtyngda budskap. Jag upplever att det redan finns en mycket omfattande produktion av hårt vridna domedagsbudskap och ifrågasätter starkt den gynnande effekten. Den sortens uppblåsta, tröstlösa och rubrikdrivna kampanjer som spelar på rädsla och skuld tror jag personligen snarare förlamar än driver förändring.

Jag vill med denna lilla serie bilder, på ett positivt sätt belysa enkelt cirkulärt tänkande i det lilla perspektivet, men även locka till tankar om cirkulära system i stora perspektiv, såsom städer, länder och världsdelar.

Foto: Lisa Rogert