Köp ful frukt

”Vår planet står inför en avgörande tid. Den har försett oss med fantastiska mängder naturresurser. Vi har tillgång till så mycket, men hur har vi egentligen hanterat det? Året är 2021 och vi nyttjar resurserna oansvarsfullt och vi konsumerar långt över vad vår planet klarar av. För att komma på fötter och uppnå hållbar utveckling kräver det att vi tänker över hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Bilderna som du ser speglar hållbara val som vi kan göra i vår vardag. Oavsett ålder och kön. Det kan vara stora som små saker, men tillsammans kan vi alla hjälpas åt att göra skillnad.” 

Foto: Jenny Friden