Vänern

Med utgångspunkt i FNs trettonde mål, bekämpa klimatförändringarna, har jag valt att använda Vänern som ett genomgående tema. Vänern är en fantastisk tillgång och en viktig resurs i vår närmiljö. Inte bara genom dess fina skärgård, utan också som en källa till vårt dricksvatten. 

Förr i tiden släpptes stora mängder av bland annat bly, kvicksilver och arsenik rakt ut i vattnet från intilliggande industrier. Detta har bidragit till att vattnet än idag innehåller höga halter av miljögifter. Likaså dumpandes tonvis med ammunition i Kattfjorden. Alltså den del av Vänern som idag är ett vattenskyddsområde och förser Karlstad med dricksvatten. 

Jag vill med mina bilder förmedla vikten av att vi alla hjälps åt för att få ett bättre klimat och det vi gör idag lämnar avtryck långt in i framtiden. 

Foto: Jenny Edblad