Lockande, inspirerande lakto-ovo

Vi började diskutera idéer kring våra rätter och kom fram till att vi ville utgå ifrån ett miljö– och ekoperspektiv. Vi anser att det ligger rätt i tiden och vill samtidigt hämta inspiration från färgerna som omger oss nu i början av hösten. Vår meny är lakto-ovo vegetarisk. Vi har valt denna inriktning eftersom vi anser att den är hållbar och framtidstänkande, då kött har en negativ påverkan på miljön.

När vi lagade och dokumenterade rätterna försökte vi förmedla en känsla av minimalism och frisk, lite exklusiv mat. Detta genom att i dukningen använda oss av simpla naturelement för att framhäva de färger vi ville uttrycka.

Många upplever en lakto-ovo vegetarisk kost som monoton och oinspirerande. Vår vison är därför att försöka förändra detta synsätt och istället ge kosten en ny lockande prägel.

Idé, design, styling och foto: Lisa Ålstam, Louise Tegner, Agnes Warg, Adam Werner