Minska plasten i ditt hem

Plast är ett viktigt och allmänt förekommande material i din vardag. Plast hjälper dig att fylla dina behov och har många olika funktioner som förmodligen löser många av dina problem i ditt hem och vardag. Du kanske inte har tänkt på det men idag använder vi plast på ett sätt som inte längre är hållbart och det skadar mer än det gör nytta.

Idag finns det redan många lösningar på andra alternativ som är miljövänligare att använda istället för plastförpackningar, plastsugrör, plastbestick och plastpåsar. Men jag ser fortfarande många runt omkring mig som väljer plast före andra alternativ.

Syftet med mitt bidrag är att förstärka människor medvetenhet kring klimatets påverkan av plastkonsumtion. Genom att få se mina fyra bilder som fotograferats i en hemmamiljö och med motiv av sådant som många av betraktarna använder frekvent kan de förhoppningsvis få en större förståelse och motivation till att minska sin plastkonsumtion. 

Foto: Anna Rosenlund