Hållbar konsumtion och produktion

Jag har valt att utgå från och inspireras av FNs mål 12; Hållbar konsumtion och produktion, och specifikt delmål 12.5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

På dessa foton har jag återanvänt avfall som annars hade slängts, och visat hur de olika materialen kan återanvändas och göra nytta i hemmet. Jag har använt konservburkar, ett juicepaket, en glasburk samt ett pringlesrör, och hittat nya användningsområden till dem i mitt hem.

Jag har tagit mycket inspiration från min barndom eftersom vi pysslade väldigt mycket när jag var liten, och då använde vi ofta material som vi redan hade hemma eller som vi hittade ute i naturen. Den lekfulla och kreativa känslan ville jag bygga vidare på, samtidigt som jag ville skapa en medvetenhet hos betraktaren och få den att bli mer medveten kring vad den slänger. Jag ville skapa foton som engagerar och motiverar betraktaren till att själv tänka till och förhoppningsvis även agera.

Foto: Ebba Nilsson