Tänk annorlunda

Utifrån FN:s delmål 12 har jag skapat en story där jag belyser möjligheten av att dela med sig. Vi slänger mycket mat som skulle kunna användas på annat sätt och mina bilder visar upp detta ur en humoristisk synvinkel.

Med en expressiv ton konnoterar bilderna en känsla snarare än visar upp beskrivande exempel. Då matsvinn är ett tungt ämne vill jag, med humor och enkelhet, visa hur vi kan tänka annorlunda för att våga prova andra livsmedel och använda maten på nytt sätt.

Jag har jobbat mycket med komposition för att sätta ihop fotografier till en helhet. Djur har fått vara en röd tråd genom projektet, tillsammans med ett budskap. Genom storyn kommunicerar djuren ändrade matbeteenden. Vi kan äta annorlunda och vi kan dela med oss av resterna till andra.

Foto: Eva Berner