Misslyckanden

Dessa bilder visar olika misslyckanden som vi människor är skyldiga till när det gäller att samleva med och ta hand om den natur som finns omkring oss. Allt från slöseri, spill, invasiv bebyggelse och nedskräpning avspeglas i bilderna. Dessa verk hör ihop med FN:s globala mål nummer 12, hållbar konsumtion och produktion. Bilderna visar däremot det motsatta. Olja som spillts ut i haven, kala betongväggar i city, plastförpackningar i våra sjöar och överdriven vattenförbrukning är och förblir spår av den påverkan som vi människor har på naturen. Mycket av det vi har förstört kan vi inte återställa, men vi kan alla bli bättre på att minska vår framtida påverkan. Till exempel genom att inte låta kranen rinna mer än nödvändigt, sluta släppa ut miljöfarliga ämnen i haven, källsortera och återvinna samt bygga på ett mer hållbart sätt i synergi med naturen.

Foto: Frida Hjerpe