Trängsel i naturen

I detta fotoprojekt har jag inspirerats utav både mål 12 och 13 av FN:s globala mål då jag anser att dessa foton framkallar känslor som kan kopplas till både hållbar konsumtion och produktion samt klimatförändringar. Min tanke med bilderna är att skapa en eftertänksamhet hos betraktaren och frambringa någon mild form av skuldkänslor som i sin tur kanske kan leda till en positiv förändring, åtminstone på en personlig nivå. Den första bilden visar en byggarbetsplats som kan förmedla vårt ständiga behov av att alltid vilja skapa nytt, större, bättre. Andra bilden visar ett stängsel med en skylt som kan förmedla vårt behov av att bura in och ta över landskap i naturen, kan exempelvis också kopplas till den dåliga moralen inom djurparker. Skylten på stängslet tillför ytterligare en faktor av att vi borde skämmas över vårt utnyttjande av naturen och även djurlivet. Den tredje och sista bilden visar en vattenkälla där vattennivån är låg, vilket kan förmedla tankar om den globala uppvärmningen och vårt överkonsumerande. Som konklusion så vill jag att denna fototrilogi ska representera vår tendens till att tränga oss på i den naturliga miljön och genom de olika motiven i bilderna kunna framföra några av de primära sätt vi gör detta på.

Fotograf: Rebecka Utterheim