Vänner II

Tråkigt att vara ensam. Söker vänner. Hittar vänner – härligt!

Idé och foto: Grupp A9