En stad i ständig förändring

Karlstad har förändrats mycket de senaste 100 åren. Staden växer konstant och kommer fortsätta växa snabbare och snabbare. I samma takt som städerna växer så blir även människans miljöpåverkan större och det är något som denna utställning vill påvisa. Kontrasterna mellan himmel och jord helt enkelt. Hur kommer samhället se ut om 300 år? Hur kommer himlen se ut om 300 år? Det är bara några av de frågor som har legat som grund för denna utställning.

Fotograf: Albin Höglund
Kurs: Grafisk form I, vt-2020