Bild: MKV-student

Sugen på att plugga Medie- & kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet?

Ansökan till hösten har precis stängt och kanske har det fått dig att börja fundera på vad du faktiskt vill plugga i framtiden? Det finns en djungel av olika utbildningar och valet är inte alltid lätt. Är du kanske sugen på att plugga något inom media? I så fall har du hittat helt rätt!

Vi på MKV-student läser alla media av något slag. På Karlstads Universitet finns det tre olika program inom Medie- & kommunikationsvetenskap: Visuell kommunikation & Design (VKD), Kommunikation & PR (KPR) och Digitala medier & Analys (DMA). Tre program som för en utomstående kanske kan låta ganska lika, men olikheterna är många.

Alla de tre programmen är treåriga utbildningar på totalt 180hp. Det innebär att man läser på helfart (100%) i totalt sex terminer. Den första terminen läser man alla tre program tillsammans och då handlar det om att få en inblick i ämnet Medie- & kommunikationsvetenskap. Det är relativt många tentor och mycket teoretiskt plugg. Allt detta är till för att sedan kunna använda sig av dessa grundtankar när man läser mer praktiska kurser.

Under den andra terminen läser alla tre program en kort delkurs i etik & medierätt innan man delas upp i vardera program och börjar läsa mer inriktade kurser. Här startar också den praktiska biten av utbildningen. De resterande 5 terminerna är alltså väldigt olika mellan programmen då de riktar in sig på olika områden inom media & kommunikation.

För att kunna jämföra de olika programmen och de olika kurserna som läses på vardera program så har vi staplat upp det hela här under. För mer information kan du läsa på www.kau.se och söka på det program du vill veta mer om!

Termin 1

Alla

Introduktion till Medie- & kommunikationsvetenskap (15hp)

Text, kommunikation & organisation (15hp)

Termin 2

VKD

Visuell kommunikation & design 1 (30hp)

KPR

Informationsarbete i teori och praktik (30hp)

DMA

Yrkesroll, juridik och etik (7.5hp)

Sociala medier och samhällsteorier (7.5hp)

Den digitala tidsålderns mediepublik (7.5hp)

Strategisk kommunikation och organisationsanalys (7.5hp)

Termin 3

VKD

Visuell kommunikation & design 2 (30hp)

KPR

Strategisk kommunikation (30hp)

DMA

Tekniska principer av digitala medier och digital design (15hp)

Digitala analysmetoder (15hp)

Termin 4

VKD

Strategisk digital kommunikation (30hp)

KPR

Forskningsmetoder och självständigt arbete (15hp)

Projektledning och produktion (15hp)

DMA

Datavisualisering och kommunikation (7.5hp)

Projektarbete i medieanalys (7.5hp)

Data, makt och etik (15hp)

Termin 5

VKD

Valfri kurs (30hp)

KPR

Medie- & kommunikationsvetenskap 3 (30hp)

DMA

Valfri kurs (30hp)

Termin 6

VKD

Visuell kommunikation & design 3 (30hp)

KPR

Valfri kurs (30hp)

DMA

Självständigt arbete: Digital analys (30hp)