“Man kommer ut starkare på andra sidan”

Covid-19: hur studier påverkas av pandemin

Detta är den första delen av serien “Covid-19” som blivit den medicinska term alla kan men helst skulle vilja slippa. I första delen ska vi få ta del av två MKV-elevers tankar om deras studier och hur Covid-19 påverkat dem. Studenterna, som befinner sig på olika trappsteg av sin utbildning, har fått återge hur de upplevt sitt/sina år av plugg.

Det är en magisk känsla som infinner sig strax innan tolvslaget den 31 december. Känslan är dock lika flyktig som fyrverkeriet och när klockorna tonat ut står man kvar med förra årets facit. Då börjar återskapandet, bygget av det narrativ som får titeln “det gångna året”: Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Är det något jag vill ta med mig in i det nya och är det något jag vill lämna bakom mig? Är det något jag vill förändra?

Det har blivit ett nytt år. Att lämna 2020 och kliva in i 2021 kan kännas som en lättnad. Numera kan 2020 talas om som en erfarenhet och dessutom ligger december månad bakom oss och januari har tagit sin början. Även om ett nytt år betyder nystart för många ska denna artikel återvända till det gångna året, för reflektion av vad året innebar och inte minst för de studenter som studerar vid Karlstad universitet.

Rebecka studerar första läsåret på VKD och Naoures läser KPR; han är inne på sitt tredje och sista läsår av utbildningen. Naoures gick raka vägen från gymnasiet med siktet inställt på att skaffa sig en universitetsutbildning, medan Rebecka både arbetat och studerat innan hon sökte sig till Karlstad universitet. Uppstarten av utbildningen beskriver båda som en bra men intensiv tid.
Jag trivdes bra, hade inga svårigheter att hitta kompisar eller liknande, menar Naoures och Rebecka berättar om en tidigt utmanande kurs där tighta band knöts med ett gäng studiekamrater.

Förvisso har Covid-19 gjort det svårare att träffas fysiskt och de båda studenterna längtar efter att livet ska vara mer “som vanligt”, där inte planering och eftertanke står i fokus. Båda anser ändå att det fungerar att studera hemifrån. Rebecka menar att det är nu som är den bästa tiden att studera. CSN är en stabil inkomstkälla och det passar bra att samla på sig meriter när världen står inför förändring och det kan vara svårt att starta upp sin karriär.
Man kommer ut starkare på andra sidan, säger Rebecka.

Förutom uteblivandet av fysiska möten och inställda sittningar har hemmastudierna kommit att ställa högre krav på disciplin, något som passar Rebecka. Studierna är roliga och på det sättet upprätthålls motivationen.
Hade det inte varit kul hade jag skjutit upp det, påpekar Rebecka. Naoures som befinner sig längre fram i utbildningen vittnar om att studierna gått från att vara teoretiska till att bli mer praktiska.

På frågan vad de saknar mest från tiden innan Covid-19 svarar Naoures att han saknar att festa med sina kompisar och Rebecka saknar sin tävlingsdans, samt tiden då saker och ting bara fick vara enkelt.

Studenternas tankar om framtiden skiljer sig. Rebecka (som läser första året) säger att hon i nuläget vill undvika att stänga dörrar. Designen, det visuella, lockar men det gör även forskning. Det är viktigt för henne att hitta ett mellanting mellan studier och dansen. Önskan finns även att kunna fortsätta dansa i framtiden, kanske i form av en kombination av dans och karriär. Naoures berättar att han under sin valbara kurs ska praktisera hos IFK Göteborg, vilket också är ett framtida drömjobb.
[Jag] har alltid velat jobba med sport så det blir inte bättre än så, förklarar Naoures.

Trots att den pågående pandemin förändrat studiesituationen för eleverna svarar båda klart och tydligt “ja” på frågan om de hade valt att studera, även om de hade vetat att Covid-19 skulle bryta ut. Naoures förtydligar att om den ultimata universitetsupplevelsen lockar till studier så kan det vara bättre att vänta, eftersom allt är annorlunda just nu. Om istället en eftergymnasial examen står i fokus (som han själv resonerade när han sökte utbildningen) menar Naoures att det inte finns något som hindrar att söka utbildning.

Som avslutning ombads studenterna dela med sig av sina bästa pluggtips och berätta om hur de föredrar att studera. Naoures tycker om att studera på egen hand vilket också Rebecka gör, men hon slår även ett slag för att studera i grupp. När man pluggar i grupp känns det inte som att man pluggar, men man tillgodogör sig kunskapen naturligt via språket, menar Rebecka. Kan man använda begreppen i dagligt tal sitter kunskapen bättre. Inte lära utantill – kunna. Naoures pluggtips behandlar den, bland studenterna, välkända tentaångesten. Han uppmanar:
Ta inte plugget för seriöst, världen går inte under om du skulle få ett U på en tenta.