Foto: Four PR

Fredrik Stengarn, Four PR

Han började som student vid Örebro universitet och idag är han en inflytelserik PR konsult. Fredrik Stengarn och hans klasskamrater på universitetet var less på att bara sitta vid skolbänken och läsa teori, så de tog saken i egna händer och startade en PR-byrå i Örebro.

Fredrik har läst medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning PR och information på Örebro univer- sitet, men han var inte helt säker på var han ville jobba efter utbildningen.

Under studietiden fick han och hans kamrater erbjudande om att jobba hos ett företag. Det kunde de tänkas göra, men inte som anställd. Istället för att jobba för företaget som anställd, startade de upp en byrå med grundtanken om att det skulle vara ett sidoprojekt vid sidan av studierna, samt en möjlighet att skapa sig er- farenhet.

– Grundtanken var extrajobb under studierna som sedan växte och blev större. Sedan dess har det ökat sakta med säkert. Från studieverksamhet till etablerad byrå i Sverige.

Bred byrå

Four PR är inte en livsstilsbyrå som är nischade på en sak, utan är en bred byrå.
– Det innebär att man jobbar väldigt brett. Från stora företag som Ford Motor Company till bolag som ingen har hört talas om.

Var dag är inte den andra lik

För Fredrik är var dag inte den andra lik. Han menar att man ska tycka om att dagarna varierar om man jobbar på byrå.
– Man hoppar mellan branscher, ämnen, kunder och insatser. Ena dagen skriver man pressmeddelanden och andra dagar jobbar man med kriskommunikation eller varumärkesplattform.

Lyckats etablera sig

Trots den konkurrenskraftiga marknaden så har Four PR lyckats etablera sig. Ett utav de uppdragen som de är mest stolta över är ”caset” som hände under Almedalsveckan 2017, där tillverkaren Ford Motor Company var på plats och ville sticka ut från massan.
– De flesta biltillverkare åker till Almedalen med bilar. Vi bestämde oss för att vara den enda biltillverkaren som skulle ställa ut sin monter utan bilar.

De åkte istället dit med elcyklar som folk fick låna under dagen. Syftet med detta var inte bara att skapa snackis, utan också för att visa att Ford ligger i framkant för framtidens mobilitetslösningar.
– Vi ville få en reaktion och väcka uppmärksamhet, men med nära koppling till affären.

Konkurrenskraftig bransch

Den snabba digitala utvecklingen idag gör att byråarna på marknaden måste anpassa sig till nya kompetens- utmaningar. Fredrik anser att en utav anledningarna är att kunder kommer vilja ha experter och specialist- kompetens på de nya digitala områdena. Han tror också att det kommer bli tuffare för byråarna att förhålla sig till den nya generationens anställda.

– Studenterna idag har höga krav på sin arbetsgivare oavsett bransch och vart byrån står värderingsmässigt. Om man som byrå tar ett hållbarhets-, framtids- och socialt ansvar, tror jag att man kommer lyckas bättre. Gör man inte det får man vara beredd på att många av de unga människorna kommer att välja bort byrån.

Vad är dina bästa tips till en nyexaminerad student som vill komma ut i arbetslivet?

– Ha inte så bråttom. Jag upplever att många nyexaminerade studenter gärna vill klättra i karriären väldigt fort. Man måste se det som att ”jag har utbildat mig och skaffat en akademisk examen. Det gör att jag har lättare att förstå och lättare att klättra och ta mig vidare, men det betyder inte att jag kan jobbet till 100 pro- cent när jag kommer ut i arbetslivet”. Du måste göra jobbet från grunden, examen eller ej.

– Det krävs tålamod. Det kan ta ett tag innan du ens får ditt först jobb inom det du vill. Det är ett viktigt steg i sig att få in foten i rätt bransch, oavsett vilket jobb det är man tar i den branschen.