A lot goes a long way

Jag har valt att jobba med det 12:e globala målet, hållbar konsumtion och produktion. Mer specifikt så har jag valt att skildra konsumtionen av mat, och skulle vilja kalla min serie av bilder för ”A lot goes a long way”. I dagens samhälle så är det ett faktum att man i takt med att länder bli rikare, även överkonsumerar. Mina bilder ska skildra en måltid som räcker till flera parter och börjar med ett uppklätt par som äter och dricker gott. Bilderna rör sig sedan vidare till ett annat par som äter av måltiden som blivit över från föregående par. På sista bilden släppte jag upp en katt på bordet som slickar i sig rester.

Fotograf: Josephine Fernqvist