Disharmoni med naturen

FNs mål 12.8 säger: Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. Jag har valt att lägga fokus på människans levnad i disharmoni med naturen. Valde att porträttera detta genom att fota människan och dess påverkande handlingar från jordens synvinkel, för att påvisa känsla av att det är du som mottagare som påverkas av det som görs. Ett perspektiv som visar att individen har makten över hur människans val påverkar jordens välmående. Med dessa bilder hoppas jag kunna bidra till en individuell analysering av det disharmoniska levnadssätt som människan har idag.

Fotograf: Erica Jansson