En värld i brand!


I mitt fotoprojekt har jag valt att utgå ifrån FN:s globala mål 12. Jag har valt att ta foton från ett gammalt skogsbrands område. Detta I hopp om att mina bilder ska hjälpa folk att se allvaret och verkligen förstå vad som händer med vår planet och vårt klimat och hur våran klimatpåverkan bidrar till skogsbränder som förstör våran natur. I mina fotografier har jag fokuserat på att verkligen få fram detaljerna I de brända träden för att få fram det konstnärliga i mina bilder men att samtidigt stärka budskapet från bilderna. Vad jag hoppas mina bilder är att dem ska vara lika konstnärliga som informativa och få betraktarna att förhoppningsvis tänka till.

Fotograf: Filip Andersson