Klimatet, matsvinn och pengar

Jag har valt att arbeta med FN global mål 12,3 Halvera matsvinnet i världen.

Mitt mål med fotografierna var att få betraktaren att tänka till. Fotografierna är mångtydiga, det vill säga att det finns olika tolkningar. Det jag tänkte mest på var att komma ihåg att all mat du handlar är faktiskt något du har köpt med pengar. Så om du slänger det så slänger du också pengar. Pengar som du kunde spendera på något annat. 

Fotograf: Marcus Paulsson