Konstnärligt matsvinn

Mina tre bilder ska symbolisera matsvinn. Jag strävade efter en mer ”konstnärlig” approach, snarare än en informativ sådan, vilket ofta lämnar lite rum för egen tolkning. 

I bilden med korten på en tallrik ville jag skildra att maten vi ofta skrapar av vår tallrik och slänger, i själva verket är pengar  som slängs bort, och att detta svinn kan minimeras och bör även göras.

Bilden med pizzakartongen och händerna lämnar desto mer spelrum för fri tolkning. jag vill förmedla att vi kan hjälpas åt att minska svinnet, ensam är sällan stark. Men i grupp kan vi göra skillnad. Bilden med hornen försöker spegla hur vårat svinn (fulla matavfallspåsar) tynger miljön, människor och djur. 

Fotograf: Daniel Ryberg