Kretslopp

Mina tre foton föreställer en och samma matlåda, men med olika innehåll för vart nytt foto. 

Jag har riktat in mig på FN:s 12:e globala mål, hållbar konsumtion och produktion. Jag tycker personligen återvinning av avfall är superviktigt och vill genom mina fotografier visa effekten av återvinning. I mina foton kan man även känna en viss symbolism över mer än bara ”matavfall i en matlåda”. 

I mina tre olika foton visar jag några olika faser av kompost. Det första fotot visar matavfall, det andra visar jord (i antydning till att detta är vad som händer vid återvinning av matavfall) och det sista fotot visar vad som kan komma ur korrekt återvunnet matavfall. I mitt sista foto kan man se hur gammal mat ger nytt liv, med de gröna bladen som frodas och rötterna som grenar ut sig i jorden

Fotograf: Kevin Nermark