Naturen – det vackraste vi har

Öppna ögonen och ta vara på det vackraste vi har, naturen! Varför vill man skräpa ner och förstöra denna skatt?

Den lilla tanken av att öppna ögonen och se det fina kan i det stora leda till att man tänker på att inte förstöra i form av bl.a. nedskräpning. Det är inte bara en fantastisk och viktig plats för oss människor utan även hemmet till många vilda djur. Skulle du vilja att någon avsiktligt förstörde ditt hem? En ny tankebana behövs för att vi ska kunna behålla naturen lika vacker som den är och låta djuren behålla sitt hem.

Fotograf: Sara Melin