Naturen som skräpkorg

Skulle du vilja bo i ett samhälle som liknar detta?  I min bildserie har jag valt att fokusera på människors påverkan på våra skogsmiljöer. Mina bilder illustrerar människan i rollen som bov och vilka sorters handlingar som påverkar livet för de organismer som bor i skogen. Människors fortsatta oreflekterade handlingar bidrar till ett samhälle täckt av skräp och skrot. Vilket i sin tur tvingar bort de djurarter som lever där och utrotar de ekosystem som är livsviktiga även för oss människor. Med bilden på ekorren som är tagen under en fiktiv skogsavverkning skulle jag vilja ställa frågan, hur skulle de kännas om du tvingades att flytta utan att ha något att säga till om?

Fotograf: Oscar Östlund