Platser i förändring

De här fotografierna behandlar delmål 13 av FNs globala mål. Det handlar om att beskriva dessa mål med fotografier och att fånga samhällets vardag. 

Fotografierna har tagits på dagtid ur perspektiv som för åskådaren till platser som är i förändring när det gäller hur hus byggs, bilar som invånarna har, naturen i staden och vilken infrastruktur vi ska satsa på som leder tankar till att undersöka var i utvecklingen samhället befinner sig i, vart det är på väg  och om det följer målen (FNs).

Betydelsebärande aspekter för hur en hållbar utveckling har en viktig plats när det kommer till att ta fotografierna.

Varje bild kommer från en plats som befinner sig i rörelse eller kommer att vara i det.

Karlstad växer och förändras och med dessa förändringar så finns det tillfällen att visa att det sker på ett sätt som kan kopplas till det globala målet 13 (FNs).

Fotograf: Henrik Wallin