Rubbad balans, dynamik och känslor

Världen står inför stora utmaningar när det kommer till  att möta klimatmålen som FN satt upp. Mål nummer 13 kräver att vi vidtar omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Med detta i åtanke gav jag mig ut mitt under århundradets värsta pandemi (kanske till följd av vårt försummade klimat) för att se vad detta kunde inspirera till i min omedelbara närhet. Alla bilder jag valt att jobba med föreställer väldigt olika objekt och idéer, men gemensamt för de är att jag försökt få fram en komposition, kontrast eller ett element som rubbar balansen, skapar dynamik och väcker känslor. En bild säger mer en tusen ord och med detta arbetet hoppas jag kunna uppmana till att ta en extra titt om kring sig för att se vad som står på spel.

Fotograf: Jennifer Hallberg