Vår vackra jord

Jag vill med mina bilder påminna vilken vacker natur vi har. Hur vi kan leva runt den och samtidigt ta vara på naturen. Då sättet vi lever på och behandlar vår jord kan ge allvarliga konsekvenser för vår planet vill jag med mina bilder väcka känslor kring hur vacker vår jord är. 

Därför har jag valt att fotografera runt om kring Klarälven i Karlstad centrum under kvällstid, när vattnet ligger glasklart och solen färgar alla moln gyllengula, för att göra oss påmind att hålla en hållbar konsumtion och produktion. Ge tillbaka det vi tar och återvinn, så man fortsätter att få se den klara älven som speglar människans avtryck på vattenytan och inte skräp.

Fotograf: Johanna Haggren