Emilia Henriksen MSB
Foto: MSB

Emilia Henriksen, MSB

Från vård- och omsorg till att utveckla och snart sjösätta MSB:s nya grafiska profil. Emilia Henriksen är kommunikatören som valde skrivandet istället för att bli fysioterapeut.

Emilia Henriksen är idag 31 år och bor på Hammarö utanför Karlstad . Hon är sedan år 2016 en av de kommunikatörer som jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vägen till dagens arbetsplats gick via restaurangbranschen, vård- och omsorg och som kommunikatör på Landstinget i Värmland, nuvarande Region Värmland. 

”Valet att bli kommunikatör var dock inte självklart”

År 2013 blev Emilia nyutexaminerad kommunikatör från Informations­programmet, som idag heter Kommunikation och PR- programmet, vid Karlstads universitet. Valet av utbildning låg nära till hands, då hon redan under gymnasietiden läste samhällsvetenskaplig linje med inriktning journalistik.

– Jag har alltid varit intresserad av att skriva så kommunikatör låg nära till hands när jag funderade på framtida yrkesval. När jag läste mer om vad det innebar att arbeta som kommunikatör kommer jag ihåg att jag tänkte, kan man verkligen ha ett sånt här roligt jobb?
 Dock var yrkesvalet inte helt självklart.
– Valet att bli kommunikatör var dock inte självklart, jag valde mellan det och fysioterapeut. Efter mycket övervägande blev det till slut kommunikatör vilket jag inte ångrat.

”Myndigheten med ett brett uppdrag”

Redan under studietiden tyckte Emilia att MSB som arbetsplats verkade vara intressant, eftersom att det är en myndighet med ett brett uppdrag både nationellt och internationellt. Arbetet som kommunikatör på MSB innebär arbetsuppgifter som både omvärldsbevakning och olika utvecklingsprojekt.
 – Jag arbetar delvis med omvärldsbevakning. Det innebär att jag tittar på olika källor, exempelvis traditionella medier, sociala medier, händelser i vår omvärld och analysera hur det kan påverka MSB:s kommunikation på kort och på lång sikt. Jag bemannar även vår presstjänst. Övrig tid arbetar jag med olika utvecklingsprojekt.

”Vi satte semesterplanerna åt sidan”

En vanlig arbetsvecka för Emilia brukar varvas med operativt arbete och olika projekt som hon deltar i.
 – Operativt arbete innebär att vi arbetar med det som är aktuellt för dagen, det kan exempelvis uppstå något oförutsett där MSB är involverade. Det operativa teamets roll är att bedöma om vi behöver kommunicera och i så fall vad, hur och till vem. Men det kan även innebära att vi arbetar med planerad kommunikation, arrangerar pressträffar, svarar på medieförfrågningar, intern kommunikation etc.
Emilia ingår även i ett utvecklingsprojekt där de håller på att jobba fram en ny grafisk profil för MSB samt en ny extern webbplats.
– Att vi snart ska få en ny grafisk profil känns jättekul, ny extern webbplats är även på gång. Det händer jättemycket spännande just nu!
Sommaren 2018 stod flera delar av Sverige i brand p g a den extrema värmen och torkan som då rådde i landet, vilket satte MSB i fullt arbete.
– Många fick avbryta sina semestrar men det till trots var alla fokuserade på att kommunicera proaktivt och möta upp det stora kommunikationsbehovet som fanns. Jag och mina skickliga kollegor gav allt och det är jag väldigt stolt över.
Ska Emilia se till branschens framtid tror hon att kommunikatörer kommer att efterfrågas allt mer, eftersom att det händer mycket i branschen, både tekniskt, men även hur målgrupper i allt snabbare tempo byter arenor och kanaler. Kommunikatörernas fokus kommer förmodligen att vara mer i analys och i beslutsprocesser där de kan bidra med viktig kompetens.
 -Det ökade tempot i kombination med fler kanaler ställer högre krav på snabbhet men även begriplighet. Jag tror att kommunikatörer kommer efterfrågas allt mer i framtiden.

Som avslut delar Emilia med sig av sina bästa tips för att lyckas inom medie – och kommunikationsbranschen samt sina tre bästa tips till studenter som studerar medie-och kommunikationsvetenskap.

Vad är dina bästa tips för att lyckas i medie- och kommunikationsbranschen ?

– Att bygga relationer, både inom och utanför organisationen. Det är även viktigt att sträva efter en helhetssyn och se sin del i helheten. Det kan låta självklart, men att alltid ha mottagaren i centrum. Oavsett vilket område man arbetar inom finns det risk för att man blir för sakkunnig och glömmer bort mottagaren och deras kunskapsnivå. 

Vilka är dina tre bästa tips till studenter som läser medie- och kommunikationsvetenskap?

  • Delta i nätverk och bygg relationer med andra inom branschen.
  • Få en praktikplats – en bra start att komma in på en arbetsplats.
  • Håll dig uppdaterad på nya trender. Men ställ det alltid i relation till viktiga teoretiska byggstenar som du fått under utbildningen.