Kritiken som är här för att stanna

Både som blivande och som yrkesverksam medie- och kommunikationsvetare sitter du på den stora makten att kunna påverka andra. De olika typer av texter som du producerar för dagen kommer kunna påverka vår världs morgondag. Genom att lära dig, men framförallt att alltid ha med dig det i bakhuvudet, att skriva och producera material normkritiskt kan du hjälpa världen att ta ett steg i rätt riktning.

Som kommunikatörer vill vi mer än gärna att vårt framtagna och genomarbetade material ska nå ut till rätt målgrupp, i rätt tid och på rätt sätt. Trots det är vi inte mer än bara människor som lätt trampar ner i heteronormens fälla så fort vi tappar fokus. Därför vill jag hjälpa dig, med hjälp av rfsl.se, att undvika klavertrampen och bli en förebild för både samhället och för din egen yrkesgrupp.

Steg för steg

Steg ett är att du tar dig en stund till reflektion och funderar över dina egna tankar och värderingar, eftersom att grunden till ett lyckat resultat finns hos dig själv. Steg två är att vara uppmärksam på de olika normer som faktiskt kan speglas i en text. Låt inte din egna startpunkt vara på så sätt att du förutsätter att din tilltänkta läsare är:

  • heterosexuell
  • har en partner eller är gift
  • cisperson
  • har en viss hudfärg
  • är född eller uppvuxen i Sverige
  • har en viss tro
  • vill ha eller kan få barn
  • har två föräldrar eller har föräldrar av olika kön
  • lever med eller har vuxit upp med biologiska föräldrar
  • inte har en fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning

Sist, men absolut inte minst, är att försöka undvika uttryck som ”normal”. Att använda ordet ”normal” kan få människor, som du med din text kanske vill nå fram till, att känna sig ”onormala”. Tänk istället till en extra gång och ersätt ordet ”normal” med ”vanlig” istället, eller förklara på ett annat sätt som är lätt att förstå.

Och hur är det då med pronomen som hon, han och hen? Ja, det är faktiskt inte svårare än vad man gör det till. Om situationen inte kräver att du riktar dig till ett visst kön, så använd hen, som inkluderar många och exkluderar färre.

Genom att bara tänka till en extra gång kommer du, med ditt skapande, att kunna göra samhället till bättre plats för alla!

Lycka till!